Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lectura genurilor literare
Lectura genurilor literare
Lectura genurilor literare
Ebook391 pages4 hours

Lectura genurilor literare

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Lectura este una dintre activitățile umane cel mai frecvent investigate în diversele episteme care au ordonat gândirea umană a ultimului secol. Ea a fost analizată atât ca proces diacronic, cât și ca activitate sincronică în paradigmele științelor limbajului și în cele ale hermeneuticii și oferă un câmp conceptual foarte amplu, astfel încât orice nou demers care și‑ar propune să‑l acopere în integritate trebuie să acceseze domenii variate, modalități distincte de conceptualizare. 

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateJun 30, 2017
ISBN9786067422627
Lectura genurilor literare
Read preview

Related to Lectura genurilor literare

Related ebooks

Books Recommended For You