Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Adevăruri nespuse despre Nicolae Ceaușescu
Adevăruri nespuse despre Nicolae Ceaușescu
Adevăruri nespuse despre Nicolae Ceaușescu
Ebook221 pages3 hours

Adevăruri nespuse despre Nicolae Ceaușescu

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cartea va ajuta la reliefarea unei opinii ştiinţifice, corecte din punct de vedere analitic, echilibrate, obiective, legate de istoria recentă a României, în principal, şi de personalitatea lui Nicolae Ceauşescu, precum şi de perioada în care a condus destinele României. Documentele istorice, faptele, tot ce a rămas din acele vremuri, tot ce s-a clădit, s-a construit, s-a proiectat, planificat, zidit, descoperit şi aplicat în vremea lui, cu amprentele sale stau mărturie.
Este evident că foştii securişti au luat locul activiştilor de partid, ideologilor şi conduc ei lumea. Conduc şi România? Problema este în fond alta: din ce securitate au făcut parte foştii securişti care azi au un rol atât de mare în viaţa politică şi economică a României? Au făcut parte din securitatea naţionalistă sau din cea trădătoare?
Cartea ne dă un răspuns la această întrebare.

LanguageRomână
Release dateJun 22, 2017
ISBN9781370736850
Adevăruri nespuse despre Nicolae Ceaușescu

Related to Adevăruri nespuse despre Nicolae Ceaușescu

Related ebooks

Political Biographies For You

View More