Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Non Stress
Non Stress
Non Stress
Ebook61 pages21 minutes

Non Stress

Rating: 2 out of 5 stars

2/5

()

Read preview

About this ebook

„E textul pe baza căruia am făcut spectacolul Habemus bebe, în primăvara lui 2014, împreună cu soţul meu, regizorul Robert Bălan. Iniţial nu-l voiam publicat, apoi m-am răzgândit, publicarea îi dă o viaţă textului pe care scena nu i-o poate da (şi invers cred că e la fel de valabil). Non Stress Test va fi un poem mai lung, pe o temă care nu a fost şi nici nu este la modă: maternitatea. E însoţit şi de un set de fotografii, sper să fie o carte mişto. Şi de data asta m-am jucat cu limitele genului: o variantă a textului a apărut deja în traducere (în bulgară şi în maghiară) ca text de teatru”.(Elena Vlădăreanu)

LanguageRomână
Release dateJun 8, 2017
ISBN9786068628806
Non Stress

Related to Non Stress

Related ebooks

Poetry For You