Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Top t Buzau: Festivalul Rezistentei rock
Top t Buzau: Festivalul Rezistentei rock
Top t Buzau: Festivalul Rezistentei rock
Ebook338 pages3 hours

Top t Buzau: Festivalul Rezistentei rock

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Volumul top t – festivalul rezistenței rock (re)aduce în discuție istoria celui mai important festival rock al României. Apărut în seria STRATONE, cu Nelu Stratone coordonator, volumul beneficiază de un cuvânt introductiv semnat de Gabi Gomboș plus o potfață de Florin-Silviu Ursulescu, doi grei ai istoriei rockului românesc și prieteni ai festivalului. Structura este una cumva istoricizantă: un palmares al edițiilor, un amplu interiviu cu Cornel Constantinescu, Tolea Poștovei și Florin Artene, trei dintre artizanii organizatori, un capitol dedicat scenei rock buzoiene, impresii ale participanților la festival, interviuri realizate de-a lungul timpului în caietele program. Veți regăsi și multe fotografii din edițiile top t.Cartea-document este și o pledoarie pentru revenirea festivalului în circuitul național, editura Casa de pariuri literare propunând în noiembrie 2016, la târgul Gaudeamus, un stand personalizat al festivalului.

LanguageRomână
Release dateMay 24, 2017
ISBN9786068628981
Top t Buzau: Festivalul Rezistentei rock

Related to Top t Buzau

Related ebooks

Music For You

View More