Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Copiii de pe strada mea
Copiii de pe strada mea
Copiii de pe strada mea
Ebook126 pages2 hours

Copiii de pe strada mea

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Cartea lui Iustin Mihailov se adresează unui public cititor și iubitor de proză memorialistică. Și asemenea tuturor autorilor acestui tip de literatură subiectivă, demersul său scriitoricesc are drept scop așezarea propriei sale experiențe în lumea cunoașterii. Dar nu e doar atât. Sondarea memoriei «răscolind cu ochii nevăzuți ai minții pe potecile copilăriei» și expunerea narativă fără a respecta o ordine cronologică strictă, ci ținând mai degrabă de impulsurile lăuntrice emoționale, imprimă cărții Copiii de pe strada mea o dublă valență. Iustin Mihailov nu e doar un bun neurochirurg, ci și un minunat terapeut. Căci cea de-a doua valență a cărții sale are menirea de a fi un remediu, un leac pentru sufletul său uneori mohorât de prea multele responsabilități ale vieții de matur. Și atunci când tristețea îndrăznește să-l tulbure insistent, plonjează cu aplomb în adâncurile memoriei, de unde revine întremat și cu puterile sufletești regenerate” (Petru Frăsilă”LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateMay 12, 2017
ISBN9786067422580
Copiii de pe strada mea
Read preview

Related to Copiii de pe strada mea

Related ebooks

Books Recommended For You