Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Frumusețea lucrurilor trecătoare
Frumusețea lucrurilor trecătoare
Frumusețea lucrurilor trecătoare
Ebook222 pages5 hours

Frumusețea lucrurilor trecătoare

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Proaspăt ajunsă în Japonia, Adriana încearcă să se integreze în viața studențească, cu rezultate îndoielnice. În cele din urmă, își găsește locul în rândul celorlalți studenți străini: australieni petrecăreți, englezi plini de ei, finlandezi scandalagii și, bineînțeles, singurul alt român pe care îl întâlnește acolo. Împreună, explorează temple, încearcă diverse chimonouri, participă la ceremonii, vizitează cluburi de jazz și travestiți și filosofează pe tema eternei fascinații japoneze. O perspectivă plină de umor asupra frumuseții, frustrărilor și nebuniei vieții într-una dintre cele mai admirate culturi din lume.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateMay 12, 2017
ISBN9786067422542
Frumusețea lucrurilor trecătoare

Related to Frumusețea lucrurilor trecătoare

Related ebooks

General Fiction For You