Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tam, gde solnze sahodit sa more: Povesti
Tam, gde solnze sahodit sa more: Povesti
Tam, gde solnze sahodit sa more: Povesti
Ebook293 pages3 hours

Tam, gde solnze sahodit sa more: Povesti

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Sophia Benedict - master uvlekatelnogo suzheta, ejo proisvedenia, budj to roman, rasskas ili povestj, podobno horoshemu detektivu ot nachala do konza derzhat chitatelja v naprjazhenii. Sudjby ejo gerojev ne pohozhi drug na druga, no jestj nechto, chto rodnit eti haraktery, a imenno - lubovj k svobode, tihioe muzhestvo, dushevnaja sila i nezhostj serdza.
LanguageРусский
Release dateMay 10, 2017
ISBN9783744858946
Tam, gde solnze sahodit sa more: Povesti
Read preview
Author

Sophia Benedict

Sophia Benedict, pisatelj, perevodchik, zhivjot i rabotajet v Vene, Avstria

Read more from Sophia Benedict

Related to Tam, gde solnze sahodit sa more

Related ebooks

General Fiction For You