Destin eurasianist
Destin eurasianist
Destin eurasianist
Ebook1,014 pages15 hours

Destin eurasianist

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Această culegere cuprinde câteva dintre textele esențiale, semnate de cea mai reprezentativă voce a Rusiei de azi în geopolitică și sociologie, Aleksandr Dughin. Am găsit potrivit să înmănunchem între coperțile acestui volum lucrările autorului, care au apărut în ultimii ani în volume separate, respectiv, A Patra Teorie Politică, Teoria Lumii Multipolare și Misiunea Eurasianistă, precum și un șir de texte scurte, care apar în versiune video în cadrul ciclului de emisiuni scurte, de doar câteva minute, purtând denumirea generică „Directiva lui Dughin”.
Gândirea lui Dughin izvorăște din matricea bizantină, din civilizația ortodoxă, din Tradiție, dar și în egală măsură din gândirea conservatoare occidentală. De la eurasianiștii ruși ai primului val și până la gânditorii europeni antiliberali René Guénon, Iulius Evola, Arthur Moeller van den Bruck, Carl Schmitt, Karl Haushofer și Martin Heidegger, de la Patristică și teologia rusă la toate curentele politice moderne, geopoliticianul rus reușește să absoarbă tot ce e valoros pentru a cristaliza propria concepție filosofică asupra lumii și asupra destinelor Patriei lui, avansând, în colaborare cu filosoful francez Alain de Benoist, o nouă teorie politică, cea care vine după dispariția nazismului și a comunismului. Ea se dorește o replică simetrică, viguroasă și naturală liberalismului, singura ideologie a Modernității care a supraviețuit și care a devenit paradigma dominantă, axiomatică, obligatorie în spațiul occidental, iar prin mimetism – și în societățile postcomuniste.
Aleksandr Dughin este una dintre puținele personalități din Rusia care cunoaște profund cultura română, fiind puternic atașat de ea, în special de autori ca Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Lucian Blaga, Mircea Eliade. Tocmai de aceea cel care se va apleca asupra acestei cărți va avea posibilitatea să redescopere complementaritatea deloc uimitoare între gândirea tradițională rusă și cea românească, dincolo de conflictele care au marcat relațiile dintre cele două popoare pe parcursul ultimelor două secole.
Alături de filosoful mistic, scriitorul și geopoliticianul francez de origine română Jean Pârvulesco, de care l-a legat o îndelungată prietenie și o strânsă colaborare, Dughin este teoreticianul eurasianismului ca viziune asupra ansamblului continentului nostru, divizat pe parcursul istoriei de către cei pe care îi numește exponenți ai civilizației neguțătorești, versatile, dinamice, orizontale, în contrast cu civilizația religioasă, stabilă, contemplativă, verticală a continentului nostru. Reluând teoria conflictului etern dintre talasocrație și telurocrație, dintre civilizația Mării și cea a Uscatului, autorul disecă toate dedesubturile căderii omului occidental în istorie, de la Renaștere, trecând prin secolul Luminilor, Revoluția Franceză, Revoluția Bolșevică și până la expresia ei actuală în formula neoliberală și globalistă. Apelul la Tradiție în condițiile Postmodernității este unul fundamental și ireconciliabil, iar destinele umanității sunt văzute din perspectiva unei renașteri spirituale prin încheierea definitivă a experimentelor filosofice și civilizaționale, ce au însoțit Occidentul ce și-a extins modelul vicios la scară planetară.
Cititorul dornic să pătrundă în adâncurile marilor conflicte geopolitice, economice, civilizaționale și culturale, ce devastează lumea de azi, are șansa, prin lectura acestui volum, să-și limpezească viziunea asupra lor. Acest efort este cu atât mai necesar, cu cât depășirea miturilor dominante și a prejudecăților profund înrădăcinate în mentalul colectiv necesită o cât mai largă deschidere spre spațiile de care depind și destinele noastre și care, în pofida aparențelor, sunt mai aproape de identitatea noastră colectivă decât ambalajul politic, cultural și economic, în care am fost încorsetați după căderea comunismului.
 

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateMay 3, 2017
ISBN9786067380422
Destin eurasianist
Read preview

Related to Destin eurasianist

Related ebooks

Books Recommended For You