Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Misterul Stelelor Aurii: O aventură în Uniunea Europeană
Misterul Stelelor Aurii: O aventură în Uniunea Europeană
Misterul Stelelor Aurii: O aventură în Uniunea Europeană
Ebook79 pages29 minutes

Misterul Stelelor Aurii: O aventură în Uniunea Europeană

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Traducere și adaptare: Nicolae Sfetcu
Această carte vă invită la un tur în Bruxelles, orașul care găzduiește sediul Uniunii Europene, și să descoperiți ce este Uniunea Europeană, cum funcționează și modul în care poate fi relevantă pentru noi. Îi urmați pe Josh și Ricki și noua lor prietenă Maddy în încercarea lor de a rezolva misterul stelelor aurii. Mult noroc și distracție plăcută!

LanguageRomână
Release dateMar 28, 2017
ISBN9781370979011
Misterul Stelelor Aurii: O aventură în Uniunea Europeană
Read preview

Related to Misterul Stelelor Aurii

Related ebooks

Children's For You