Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sa fim oameni!: Viata si Cuvantul Patriarhului Pavel al Serbiei
Sa fim oameni!: Viata si Cuvantul Patriarhului Pavel al Serbiei
Sa fim oameni!: Viata si Cuvantul Patriarhului Pavel al Serbiei
Ebook246 pages4 hours

Sa fim oameni!: Viata si Cuvantul Patriarhului Pavel al Serbiei

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Autorul a făcut foarte bine când a dat manuscrisul acestei cărţi chiar Patriarhului Pavel pentru a-l citi şi pentru a primi binecuvântare spre publicare. Patriarhul l-a citit, dar, din pricina smereniei sale, l-a reţinut multă vreme. Totuşi, până la urmă şi-a dat binecuvântarea să apară cartea. Şi eu am citit-o încă din manuscris şi nu am găsit nimic ce-ar fi trebuit îndreptat. Domnul Iovan Ianici a depus o muncă impresionantă pentru a aduna date despre Patriarhul Pavel şi pentru a scrie această carte pe care poporul a primit-o cu multă bucurie, fapt adeverit şi de numărul mare al reeditărilor. Acum deja se traduce şi în alte limbi... Rareori se întâmplă să apără cărţi despre personalităţi care sânt încă în viaţă, dar Iovan Ianici a simţit nevoia să scrie această biografie încă din timpul vieţii patriarhului – şi cred că bine a făcut. Citind-o, se poate vedea că a fost scrisă cu o mare dragoste pentru Sfinţia Sa, păstrând totuşi obiectivitatea. Toţi care o vor parcurge vor avea parte de un mare folos în creşterea duhovnicească. (protodiacon Momir Lecici)

LanguageRomână
Release dateMar 29, 2017
ISBN9781370358083
Sa fim oameni!: Viata si Cuvantul Patriarhului Pavel al Serbiei
Read preview

Related to Sa fim oameni!

Related ebooks

Christianity For You