Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Rugaciuni pe malul lacului
Rugaciuni pe malul lacului
Rugaciuni pe malul lacului
Ebook298 pages5 hours

Rugaciuni pe malul lacului

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Înfăţişăm acum cititorului român o carte clasică a literaturii pravoslavnice sârbeşti, Rugăciuni pe malul lacului, a sfântului episcop Nicolae Velimirovici, tradusă direct după original. Cartea cuprinde o sută de poeme‐meditaţii, de o profunzime şi frumuseţe aparte, scrise la Ohrida între anii 1921‐1922. În ciuda titlului, nu avem de‐a face cu nişte rugăciuni obişnuite, şi nici cu scrieri dogmatice sau filosofice (deşi găsim câte ceva din toate acestea), ci cu graiuri de taină, vorbiri ale sufletului cu Dumnezeu,vărsare a sufletului şi punere a lui înaintea Ziditorului. Limbajul, deşi plin de poetice figuri de stil, nu este al unui ritor, ci al unui adânc şi statornic căutător de Dumnezeu ce‐şi spovedeşte lumii întregi toată durerea, păcătoşenia şi neputinţa, dar şi credinţa şi nădejdea că va afla astfel mult doritul răspuns al Celui Preaiubit.

LanguageRomână
Release dateMar 14, 2017
ISBN9781370999675
Rugaciuni pe malul lacului
Author

Sfântul Nicolae Velimirovici

Părintele nostru între sfinți, Episcopul Nicolae Velimirovici (Nikolaj Velimirović, Николај Велимировић, 5 ianuarie 1881 - 18 martie 1956) a fost episcop al Jicei (Žiča) în Serbia și autorul a mai multe cărți ortodoxe. Cea mai cunoscută lucrare a sa este Proloagele de la Ohrida. ( https://ro.orthodoxwiki.org/Nicolae_Velimirovici )

Read more from Sfântul Nicolae Velimirovici

Related to Rugaciuni pe malul lacului

Related ebooks

Christianity For You