Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O viata intr-o clipa
O viata intr-o clipa
O viata intr-o clipa
Ebook116 pages2 hours

O viata intr-o clipa

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Poveşti terapeutice – poveşti psihologice. Psihologia îmbrăcată cu măiestrie în haina literaturii. O literatură de bună calitate, îmbogăţită de harul de povestitor al Ramonei, plin de umor dar şi de profunzime, de puterea ei de percepţie, care ajunge până în străfundul şi la originea lucrurilor. Căci Sinele, dacă ajungi să-l cunoşti, îţi revelează, ca DAR, în totalitate Maya, Realitatea Creată. Carmen Tudor, editor

LanguageRomână
PublisherRamona Matei
Release dateMar 2, 2017
ISBN9781370860265
O viata intr-o clipa

Related to O viata intr-o clipa

Related ebooks

Psychology For You