Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ortodoxie și naționalism economic. Articole, recenzii, traduceri
Ortodoxie și naționalism economic. Articole, recenzii, traduceri
Ortodoxie și naționalism economic. Articole, recenzii, traduceri
Ebook564 pages7 hours

Ortodoxie și naționalism economic. Articole, recenzii, traduceri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Această culegere înmănunchează articole apărute în perioada cuprinsă între vara lui 2014 și sfârșitul anului 2016. Facem acest efort, deoarece omul de azi este atât de grăbit, încât poate nu reușește să urmărească niște articole ce apar pe saituri, care se înscriu în ceea ce se numește la ora actuală media de alternativă, adică una care merge împotriva curentului general, dominat de eurolatrie, occidentomanie, spirit de vasalitate și chingi (neo)liberale. Selecția făcută a vizat doar acele articole, care depășesc cadrul unor polemici de moment, circumstanțiale, mai puțin relevante pentru viziunea autorului asupra unor procese mai generale. Printre acestea se regăsește și o serie de recenzii sau prezentări mai ample ale unor cărți apărute în diverse țări, în engleză sau franceză, dar și în română, pe care le-am găsit utile pentru înțelegerea unor fenomene de ordin geopolitic, economic și cultural, care marchează lumea de azi, afectând în mod direct interesele naționale, identitatea colectivă și perspectivele noastre de afirmare și dăinuire în istorie. Au fost incluse în acest volum și câteva texte semnificative, traduse din rusă și franceză, aparținând unor gânditori de ieri și de azi, care consună perfect cu viziunea autorului.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateFeb 22, 2017
ISBN9786067380408
Ortodoxie și naționalism economic. Articole, recenzii, traduceri
Read preview

Related to Ortodoxie și naționalism economic. Articole, recenzii, traduceri

Related ebooks

Books Recommended For You