Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Calea mamei divine. 40 de ani în India alături de Ma Anandamayi
Unavailable
Calea mamei divine. 40 de ani în India alături de Ma Anandamayi
Unavailable
Calea mamei divine. 40 de ani în India alături de Ma Anandamayi
Ebook805 pages16 hours

Calea mamei divine. 40 de ani în India alături de Ma Anandamayi

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Această carte este povestea unei autentice relații maestru-discipol.

Este povestea unei femei occidentale moderne, o respectată pianistă și profesoară austriacă, Blanca Schlamm, cunoscută ulterior ca Atmananda, o artistă care a fost toată viaţa preocupată să cunoască sensul şi scopul ultim al vieţii. Această căutare a condus-o, încă de tânără, în India.

Este odiseea unei ființe crescute în cultura occidentală, pe care într-un final o va abandona pentru a se imersa complet în spiritualitatea orientală

Jurnalele lui Atmananda sunt însemnările intime ale călătoriei sale spirituale. În cuprinsul acestora găsim și relatări unice despre tovarăşii săi de drum, alţi artişti, intelectuali şi căutători spirituali occidentali care, asemenea ei, au călătorit prin Orient în prima jumătate a secolului al XX-lea, și care au fost precursorii multor americani şi europeni ce au venit în India, la începutul anilor ’60, în căutarea împlinirii spirituale.

Experiențele și însemnările sale sunt în strânsă legătură cu personalități spirituale remarcabile cu care a interacționat direct precum Jiddu Krishnamurti, Ramana Maharishi și în special gurul ei, marea mistică bengaleză, Sri Anandamayi Ma.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateFeb 22, 2017
ISBN9786068758053
Unavailable
Calea mamei divine. 40 de ani în India alături de Ma Anandamayi

Related to Calea mamei divine. 40 de ani în India alături de Ma Anandamayi

Related ebooks

Reviews for Calea mamei divine. 40 de ani în India alături de Ma Anandamayi

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words