Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Creativitate artificială (Proză științifico-fantastică)
Creativitate artificială (Proză științifico-fantastică)
Creativitate artificială (Proză științifico-fantastică)
Ebook250 pages3 hours

Creativitate artificială (Proză științifico-fantastică)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Se ştie ce impact extraordinar au avut computerele asupra vieţii oamenilor... Computerele pot să coordoneze tot felul de activităţi, pot să joace şah, pot să diagnosticheze... Se vorbeşte acum despre computere inteligente, despre computere cuantice, despre computere spirituale şi despre computere genetice... Cine poate spune acum, dacă în viitor nu vor exista şi computere creative ? De ce nu ? Dacă şi creativitatea, care este o caracteristică umană în definitiv, va fi ceva obişnuit în cazul computerelor, atunci, omului ce-i va mai rămâne de făcut ?... Nu se ştie încă...
M-am străduit să-mi imaginez un astfel de computer creativ care poate că va fi ceva real, într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat...
În definitiv, ceea ce urmează este o succesiune de ficţiuni, noi sau mai vechi (au apărut în mai multe cărţi publicate, în perioada 2009-2012 la editura Printech; să menţionez însă au fost revizuite), care ar fi putut să fi fost concepute de către un computer creativ (denumit generator de idei). Chiar am încercat să mă transpun în situaţia de a fi un astfel de computer creativ, atât cât am putut...

LanguageRomână
Release dateJan 29, 2017
ISBN9781370930784
Creativitate artificială (Proză științifico-fantastică)
Read preview

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Creativitate artificială (Proză științifico-fantastică)

Related ebooks