Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pierdut într-o lume efemeră... (Reflecții, însemnări, ficțiuni și poezii existențiale)
Pierdut într-o lume efemeră... (Reflecții, însemnări, ficțiuni și poezii existențiale)
Pierdut într-o lume efemeră... (Reflecții, însemnări, ficțiuni și poezii existențiale)
Ebook403 pages6 hours

Pierdut într-o lume efemeră... (Reflecții, însemnări, ficțiuni și poezii existențiale)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cartea cuprinde diverse reflecţii, însemnări, ficţiuni şi poezii existenţiale, în care sunt reluate, revizuite, (acolo unde a fost cazul) sau completate însemnările şi poeziile din cartea „Chemarea stelelor (poezii existențiale și însemnări)“, precum şi unele reflecţii din cartea „Mistere fascinante (Fantezii și reflecții)”

Am încercat să realizez un amestec de gândire şi de trăire existenţială care, am crezut, constituie o caracteristică a vieţii... Aşa cum am mai scris şi în altă parte, consider că existenţa este rareori numai fericire, numai bucurii, de multe ori este plină de amărăciune... Existenţa înseamnă neîmplinire, dramă, suferinţă, nelinişte, nedreptăţi de tot felul, iluzii pierdute... Să luăm lucrurile aşa cum sunt, nu aşa cum am vrea noi să fie... Idealul este foarte greu de atins... În felul acesta vom suferi mai puţin şi vom avea, astfel, o anumită şansă de a supravieţui ceva mai mult timp...

LanguageRomână
Release dateJan 11, 2017
ISBN9781370716661
Pierdut într-o lume efemeră... (Reflecții, însemnări, ficțiuni și poezii existențiale)
Read preview

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Pierdut într-o lume efemeră... (Reflecții, însemnări, ficțiuni și poezii existențiale)

Related ebooks