Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cuvânt, credință, viață. Tâlcuiri scripturistice
Cuvânt, credință, viață. Tâlcuiri scripturistice
Cuvânt, credință, viață. Tâlcuiri scripturistice
Ebook223 pages4 hours

Cuvânt, credință, viață. Tâlcuiri scripturistice

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumul însumează opt interviuri realizate la Televiziunea din Sibiu de preotul Mihai Petian cu Protosinghel Teodosie Paraschiv, în cadrul emisiunii Credință și viață, în perioada martie 2014 – septembrie 2016.

Dialogurile abordează subiecte fundamentale ale vieții creștine, dintr-o perspectivă ușor accesibilă și foarte bine argumentată atât de textele biblice, cât și de experiența de viață a celor doi protagoniști: jertfa, libertatea, responsabilitatea, iubirea creștină, semnătura lui Dumnezeu, postul, milostenia și iertarea

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateNov 29, 2016
ISBN9786067422313
Cuvânt, credință, viață. Tâlcuiri scripturistice
Read preview

Related to Cuvânt, credință, viață. Tâlcuiri scripturistice

Related ebooks

Christianity For You