Portrete legendare feminine
Portrete legendare feminine
Portrete legendare feminine
Ebook263 pages3 hours

Portrete legendare feminine

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cele nouă proiecte de istorie locală prezentate în această carte au fost scrise în perioada 2005‑2011 în urma investigațiilor făcute în arhivă și „pe teren“ la mănăstirile Agapia, Văratic, Neamț, Secu din județul Neamț, Galata și „Sfinții Trei Ierarhi“ din județul Iași, precum și la mănăstiri și obiective istorice de pe muntele Ceahlău și din împrejurimi.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateNov 29, 2016
ISBN9786067422276
Portrete legendare feminine
Read preview

Related to Portrete legendare feminine

Related ebooks

Christianity For You