Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Întâlnire cu necunoscutul... (Proză ştiinţifico-fantastică)
Întâlnire cu necunoscutul... (Proză ştiinţifico-fantastică)
Întâlnire cu necunoscutul... (Proză ştiinţifico-fantastică)
Ebook303 pages4 hours

Întâlnire cu necunoscutul... (Proză ştiinţifico-fantastică)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ştiinţa şi tehnica, literatura fantastică şi ştiinţifico-fantastică s-au dezvoltat atât de mult, încât aproape că nu mai şti la ce să te mai gândeşti !... Pare ceva ciudat... Dacă doreşti să te gândeşti la ceva original, la ceva deosebit, rămâi numai cu această dorinţă, pentru că... aflând de nenumăratele descoperiri ştiinţifice, vei constata că... nu mai ai ce să faci, nu mai ai la ce să... visezi !... Cel puţin eu am impresia asta !... Pe de altă parte, după un timp, revin asupra acestei impresii şi îmi zic că poate că nu este aşa... Îmi spun că există totuşi destule teme de meditaţie... Iată câteva teme, care pot constitui subiecte pentru diverse... exerciţii de imaginaţie: călătorii cosmice şi conflicte interastrale; călătoria în timp şi comunicarea în timp; relaţia om-calculator; obiectele zburătoare neidentificate şi paleoastronautica; descoperiri ştiinţifice noi şi aplicaţii tehnice; anomalii şi dezastre; călătorii în UNIVERSURILE PARALELE; lumile pierdute şi călătoriile în UNIVERSURILE ALTERNATIVE, ingineria genetică şi aplicaţiile acesteia - confruntarea cu tot felul de monştri; fenomenele paranormale şi tot felul de implicaţii; utopiile...

LanguageRomână
Release dateNov 9, 2016
ISBN9781370920266
Întâlnire cu necunoscutul... (Proză ştiinţifico-fantastică)

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Întâlnire cu necunoscutul... (Proză ştiinţifico-fantastică)

Related ebooks