Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inele de hârtie
Inele de hârtie
Inele de hârtie
Ebook356 pages6 hours

Inele de hârtie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Teodor are doar 22 de ani şi este student la limbi străine în timpul regimului Ceauşescu. În 1968, la un congress de lingvistică care are loc la Bucureşti, întâlneşte o tânără italiancă, Ariella. Este dragoste la prima vedere. Dar există un mare obstacol în calea lor: contactele între români şi străini nu sunt permise de către legile absurde ale regimului comunist. Oare vor fi ei in stare să continue povestea lor de dragoste?

LanguageRomână
PublisherTeodor Flonta
Release dateNov 1, 2016
ISBN9781370896462
Inele de hârtie
Author

Teodor Flonta

Transylvanian born Teodor Flonta is a retired academic and author of multilingual proverb dictionaries. He lives in Tasmania, Australia, with his wife, Ariella, surrounded by beautiful grandchildren.

Related to Inele de hârtie

Related ebooks

Relationships For You