Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sapte Decenii de Medicina: Amintirile unui Medic Geriatru
Sapte Decenii de Medicina: Amintirile unui Medic Geriatru
Sapte Decenii de Medicina: Amintirile unui Medic Geriatru
Ebook242 pages2 hours

Sapte Decenii de Medicina: Amintirile unui Medic Geriatru

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Desi a lucrat ca medic geriatru o mare parte a carierei, autorul incepe povestirea cu amintirile "medicale" din copilarie, apoi scoala sanitara, cele doua facultati de medicina, specializarea si practicarea medicinei interne in România si a geriatriei in Israel.

Povestirea se intinde de-a lungul a sapte decenii si ilustreaza schimbarile majore in patologia populatiei, in stiinta si in practica medicala din aceasta perioada, precum si diferentele dintre medicina practicata in celor doua tari. Autorul impartaseste din cunostintele acumulate de-a lungul carierei referitor la pacienti, medici, investigatii si tratamente, sintetizând apoi si unele recomandari si opinii personale din domeniul sanatatii. Stilul atractiv este condimentat cu umor, anecdote si situatii inedite.

In viata personala, a intâmpinat de mic greutati din cauza "situatiei economico-sociale" a parintilor, familia fiind persecutata de regimul comunist: exproprierea si pauperizarea, deportarea cu domiciliu obligatoriu la Aiud, munca in uzina de la 14 ani, exmatricularea de la Facultatea de Medicina din Cluj. Au urmat Scoala Sanitara din Arad, Facultatea de Medicina din Bucuresti, specializarea in medicina interna si cinci ani ca asistent universitar la Bucuresti. Avansarea fiindu-i insa din nou blocata de partid, a hotarât sa evadeze din acest castel kafkian.

A ajuns cu familia in Israel, adaptându-se la traiul complet diferit din tara adoptiva. Devenind geriatru, va practica in continuare cu multa placere, iar acum, la multi ani de la pensionare, a simtit nevoia sa impartaseasca din experinta sa.

"SAPTE DECENII DE MEDICINA" a aparut si in tipar.

Din condeiul aceluiasi autor: "AMINTIRI DIN ROMÂNIA SOCIALISTA: DE LA INFLORIRE LA FALIMENT" (2005)
Vezi AmintiriDinRomania.com si
smashwords.com/profile/view/amintiri

LanguageRomână
Release dateNov 1, 2016
ISBN9781370618453
Sapte Decenii de Medicina: Amintirile unui Medic Geriatru
Read preview

Related to Sapte Decenii de Medicina

Related ebooks

Wellness For You