Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iluziile unui anonim: Proză ştiinţifico-fantastică
Iluziile unui anonim: Proză ştiinţifico-fantastică
Iluziile unui anonim: Proză ştiinţifico-fantastică
Ebook275 pages3 hours

Iluziile unui anonim: Proză ştiinţifico-fantastică

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

După cum se ştie, în urma a numeroase studii şi cercetări, s-a stabilit că pe Pământ au mai existat, acum câteva sute de mii de ani, câteva civilizaţii umanoide avansate ştiinţific şi tehnologic... Istoria acestei planete, a treia a sistemului solar, este încă plină de enigme... Ei bine, una dintre descoperiri care a suscitat un interes deosebit şi a divizat lumea ştiinţifică în două mari tabere, respectiv în tabăra fanaticilor şi aceea a scepticilor, a fost aşa-numita... “Capsula timpului de la Kernak”.
S-ar putea ca Timpul, dar şi REALITATEA în general, să fie ceva maleabil... Ca şi plastilina... Cu plastilina poţi să modelezi orice fel de figurine sau orice fel de alte obiecte... În cazul Timpului, în cazul REALITĂŢII, poţi modela orice fel de evenimente... Nu contează că au devenit... trecut, nu contează că evenimentele s-au consumat...
Ele s-au consumat, dar numai pentru noi, cei câţiva indivizi care au participat la acele evenimemente... Aşa cum viitorul se poate schimba, tot aşa şi trecutul se poate schimba ! Dacă s-a schimbat ceva în istorie, atunci instantaneu s-a genereat o LUME VIRTUALĂ sau o LUME POSIBILĂ... Asta nu înseamnă că s-a distrus ceva... Nu s-a distrus nimic !... Nu s-a făcut nimic altceva decât să... se creeze ceva... O REALITATE ANUMITĂ... O ALTĂ REALITATE...
Realitatea normală se poate transforma în realitate aberantă sau absurdă, această transformare depinde de cel ce observă realitatea respectivă precum şi de anumite principii care urmează să fie descoperite...

LanguageRomână
Release dateOct 4, 2016
ISBN9781370768837
Iluziile unui anonim: Proză ştiinţifico-fantastică

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Iluziile unui anonim

Related ebooks