Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Versuri din exilul sufletului: Poezie, suflet romanesc
Versuri din exilul sufletului: Poezie, suflet romanesc
Versuri din exilul sufletului: Poezie, suflet romanesc
Ebook251 pages1 hour

Versuri din exilul sufletului: Poezie, suflet romanesc

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Versuri din exilul sufletului... Dacă nu ar fi versul,poate că nici eu nu aș mai fi ce sunt acum, poate că sufletul meu ar fi rămas mereu într-un exil din care nu m-aș mai fi întors.. Dar m-am întors prin poezie. Mă dăruiesc vouă prin cuvânt, ca să ne regăsim împreună răzvrătiții superbi ai unei lumi care are nevoie de iubire să respire pe mai departe speranță.. 107 poezii in peste 260 de pagini in cartea mea tiparita recent . 107 bucatele din sufletul meu, din viata mea , sulfet si viata alunecand lin prin degetele mele prin cuvinte si litere cu focul iubirii spre sufletele voastre. Sa le primiti, asa cum le trimit spre voi, cu multa deschidere spre frumos pasiune, iubire, si cadura sufleteasca.
LanguageRomână
Release dateDec 9, 2014
ISBN9783958491175
Versuri din exilul sufletului: Poezie, suflet romanesc
Read preview

Related to Versuri din exilul sufletului

Related ebooks

Poetry For You