Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inima ca un pumn de boxeur
Inima ca un pumn de boxeur
Inima ca un pumn de boxeur
Ebook67 pages27 minutes

Inima ca un pumn de boxeur

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Între cărțile de poezie ale autoarei, Inima ca un pumn de boxeur este una dintre cele mai interesante „deveniri“, una dintre multiplele sale „vieți“ artistice. Prima viață a acestei cărți a început în 1982 prin publicarea volumului la Editura Cartea Românească, constituind împreună cu Scrisori neexpediate și Opinii despre durere revenirea în literatură a Norei Iuga după aproape un deceniu în care poeta a avut interdicție de publicare. (Cezar Gheorghe)

LanguageRomână
Release dateAug 23, 2016
ISBN9786068628417
Inima ca un pumn de boxeur

Read more from Nora Iuga

Related to Inima ca un pumn de boxeur

Related ebooks

Poetry For You