Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jurnal de Rocker. Doru Ionescu în dialog cu un cristian
Jurnal de Rocker. Doru Ionescu în dialog cu un cristian
Jurnal de Rocker. Doru Ionescu în dialog cu un cristian
Ebook178 pages2 hours

Jurnal de Rocker. Doru Ionescu în dialog cu un cristian

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Ideea Rocker-ului s-a născut marți, 13 martie 1990, când, în pofida oricărei superstiții, au început să curgă idei mai mult sau mai puin generoase care, oricât de visătoare și idealiste, se doreau constructive și benefice. Rocker de la Rock, firește, finalizat într-un R de la România: Rocker = Rock Românesc.

LanguageRomână
Release dateAug 23, 2016
ISBN9786068628240
Jurnal de Rocker. Doru Ionescu în dialog cu un cristian

Related to Jurnal de Rocker. Doru Ionescu în dialog cu un cristian

Related ebooks

Artists and Musicians For You

View More