Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vladimir Tismăneanu - ieri și azi. Încercări de clarificare a atitudinii Institutului „Elie Wiesel“
Vladimir Tismăneanu - ieri și azi. Încercări de clarificare a atitudinii Institutului „Elie Wiesel“
Vladimir Tismăneanu - ieri și azi. Încercări de clarificare a atitudinii Institutului „Elie Wiesel“
Ebook87 pages1 hour

Vladimir Tismăneanu - ieri și azi. Încercări de clarificare a atitudinii Institutului „Elie Wiesel“

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

În iunie 2015 am publicat în revista „Permanențe” (nr. 6) articolul „Vladimir Tismăneanu - ieri și azi”, motivat de faptul că Președintele Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România a devenit brusc un atacator al celor susținute în Raportul Final al Comisiei pe care a prezidat-o. Până în prezent nu există niciun fel de opinie a dlui Tismăneanu și nici a celor de la Institutul „Elie Wiesel” - MCA referitor la acest punct de vedere.

LanguageRomână
PublisherMica Valahie
Release dateAug 17, 2016
ISBN9786067380347
Vladimir Tismăneanu - ieri și azi. Încercări de clarificare a atitudinii Institutului „Elie Wiesel“

Related to Vladimir Tismăneanu - ieri și azi. Încercări de clarificare a atitudinii Institutului „Elie Wiesel“

Related ebooks

European History For You