Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Suharo: Regăsește-te!
Suharo: Regăsește-te!
Suharo: Regăsește-te!
Ebook90 pages1 hour

Suharo: Regăsește-te!

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Fiecare om este ca un diamant, adevărata sa lumină se reflectă atunci când primește iubire. Iubirea ne face să ne simțim în viață și mă refer la orice fel de iubire, iubirea familiei, iubirea prietenilor, iubirea lui Dumnezeu, iubirea universului, desigur și iubirea vreunui iubit sau a vreunei iubite, doar că am cunoscut oameni ce se simt pierduți, ce simt că viața lor nu are nici un sens dacă nu au în viața lor acea jumătate și mi se pare total greșit, complet greșit să gândim așa. În această viață o să iubim, o să ne despărțim, trebuie să ne bucurăm de ceea ce am trăit alături de un om și să mergem mai departe, deoarece dacă la un moment dat ne despărțim este pentru că misiunea acelui om în viața noastră a luat sfârșit.

LanguageRomână
Release dateJul 29, 2016
ISBN9781370130870
Suharo: Regăsește-te!
Read preview

Related to Suharo

Related ebooks

Books Recommended For You