Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Între Grexit și Brexit. Cronica politică a celor mai recente crize europene
Între Grexit și Brexit. Cronica politică a celor mai recente crize europene
Între Grexit și Brexit. Cronica politică a celor mai recente crize europene
Ebook424 pages5 hours

Între Grexit și Brexit. Cronica politică a celor mai recente crize europene

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Volumul reunește 117 articole de analiză a fenomenului politic, scrise în perioada februarie 2014 – martie 2016, la invitația redacțiilor Adevărul și ziare.com. Pe lângă cele două riscuri majore ale ultimilor ani – ieșirea Greciei din zona euro și a Marii Britanii din Uniune –, sunt examinate evoluțiile interne ale celor 28 de țări membre ale UE, raportul dintre politica internă și cea de la Bruxelles, precum și modul de percepere a refugiaților.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJul 25, 2016
ISBN9786067421972
Între Grexit și Brexit. Cronica politică a celor mai recente crize europene

Related to Între Grexit și Brexit. Cronica politică a celor mai recente crize europene

Related ebooks

Politics For You