Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Cioran, un aventurier nemișcat. 30 de interviuri
Unavailable
Cioran, un aventurier nemișcat. 30 de interviuri
Unavailable
Cioran, un aventurier nemișcat. 30 de interviuri
Ebook237 pages4 hours

Cioran, un aventurier nemișcat. 30 de interviuri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Cioran, o poveste pe 30 de voci Ne aflăm în fața unui volum de interviuri inedit, dedicat unei personalități complexe și paradoxale. Ciprian Vălcan ne invită să pășim într-o zonă foarte vie a culturii, aceea a descoperirii unui autor esențial prin intermediul dialogului cu cititorii, traducătorii, editorii și interpreții săi. Autorul: Emil Cioran, gânditor româno-francez. Cei intervievați: nume consacrate în filosofie, literatură, istoria și critica literară, presă, dar și tineri cercetători, din diverse zone culturale și lingvistice. Sunt români și francezi, dar și polonezi, tunisieni, olandezi, americani, maghiari, italieni, portughezi, brazilieni, columbieni și spanioli. Perspectiva proaspătă asupra vieții și personalității lui Cioran se datorează selecției celor 30 de intervievați. Ciprian Vălcan a vorbit cu fiecare în parte, încercând să surprindă aspecte inedite, în ciuda faptului că s-au spus și s-au scris deja atât de multe lucruri despre Cioran. Conversațiile punctează modul în care filosoful este receptat în diverse epoci și culturi. Interesant este faptul că cei care l-au cunoscut pe Cioran sunt cu toții de acord că omul și opera se disociază dramatic. Omul deschis, energic și politicos nu își face simțită prezența în scrierile dominate de pesimism și impulsuri suicidare. „Unul dintre meritele majore ale acestei cărți este acela că reușește cartografierea unei zone culturale foarte întinse și diverse. Veritabilă geografie imaginară a aventurilor citirii și interpretării lui Cioran pe diverse meridiane, în numeroase culturi străine și în variate contexte istorice, Cioran, un aventurier nemișcat constituie un gest generos de democrație culturală, adresat direct și egal tuturor celor interesați de Cioran.“ - Gabriela Glăvan

LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJul 25, 2016
ISBN9786065873957
Unavailable
Cioran, un aventurier nemișcat. 30 de interviuri

Related to Cioran, un aventurier nemișcat. 30 de interviuri

Related ebooks

Philosophy For You