Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Explorari in enigmatic: Vol I
Explorari in enigmatic: Vol I
Explorari in enigmatic: Vol I
Ebook161 pages3 hours

Explorari in enigmatic: Vol I

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cartea de față deschide o miniserie de 4 volume care vor cuprinde o retrospectivă a publicisticii lui Dan Corneliu Brăneanu, întregită cu note și materiale inedite, sub îngrijirea editorială a mai tânărului său discipol, Vlad-Ionuț Musceleanu.
Cititorului i se pun la dispoziție studiile de o viață ale unui om, prin care nu se oglindesc doar persoana autorului și rezultate individuale ci, poate chiar mai important, mediul pe alocuri ermetic din care acesta provine”.

LanguageRomână
Release dateJul 19, 2016
ISBN9786069418079
Explorari in enigmatic: Vol I
Read preview
Author

Dan Corneliu Braneanu

Din motive obiective(dl. Braneanu a decedat la inceputul anului 2017), al IV-lea volum din "Explorari in enigmatic" nu va mai aparea.

Read more from Dan Corneliu Braneanu

Related to Explorari in enigmatic

Related ebooks

Social Science For You