Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Gezond & fit: Gezond eten  - Het immuunsysteem versterken - Meer bewegen - Doelbewust ontspannen
Gezond & fit: Gezond eten  - Het immuunsysteem versterken - Meer bewegen - Doelbewust ontspannen
Gezond & fit: Gezond eten  - Het immuunsysteem versterken - Meer bewegen - Doelbewust ontspannen
Ebook238 pages1 hour

Gezond & fit: Gezond eten - Het immuunsysteem versterken - Meer bewegen - Doelbewust ontspannen

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Gezond en fit - zo makkelijk is het!

Je volkomen fit, gezond en goed voelen – wie wil dat nou niet? In dit boek laten we je zien hoe je dat kunt bereiken.
Wij tonen je de vier pijlers voor een goede gezondheid en lichamelijke conditie: gezonde voeding, een goede weerstand, voldoende beweging en bewuste ontspanning. Aan elk van deze vier aspecten wordt in dit boek aandacht besteed met tips en adviezen die je helpen om je gezondheid en conditie stukje bij beetje te verbeteren. Je leest allerlei wetenswaardigheden over voedingsstoffen en gezonde voedingsmiddelen en krijgt adviezen om je weerstand te verbeteren en op een verantwoorde manier af te vallen. Om het je makkelijker te maken hebben wij al wat lekkere recepten en lichamelijke oefeningen voor je bedacht. Ook de nodige ontspanningsoefeningen ontbreken niet.
Begin vandaag nog met jouw persoonlijke gezondheidsprogramma. Je zult je er gegarandeerd beter door voelen!

- Alles wat je moet weten over gezonde voeding en verbetering van je weerstand
- Met veel handige tips over gezonde voeding en veel recepten
- Talloze praktische tips voor lichaamsbeweging en ontspanningsoefeningen
- Met miniwork-outs voor op kantoor
LanguageNederlands
Release dateJul 15, 2016
ISBN9783815574423
Gezond & fit: Gezond eten  - Het immuunsysteem versterken - Meer bewegen - Doelbewust ontspannen

Related to Gezond & fit

Related ebooks