Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cercul secret. Cartea întâi - Ritualul
Cercul secret. Cartea întâi - Ritualul
Cercul secret. Cartea întâi - Ritualul
Ebook249 pages4 hours

Cercul secret. Cartea întâi - Ritualul

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Puterea cercului a ademenit-o acasă...

Forțată să se mute din însorită Californie în mohorâtul orășel New Salem, Cassie tânjește la început după vechea ei viață. Cu timpul, se simte ciudat de legată de un grup de adolescenți care face legea în școala ei. Inițiata în sabatul vrăjitoarelor, care stăpânește acolo de secole, este atrasă în Cercul secret și are parte de o aventură năucitoare și terifiantă.

Dar atunci când se îndrăgostește de misteriosul Adam, Cassie are de făcut o alegere dificilă: să folosească sau nu forțele întunecate pentru a-și atinge scopul? O singură mișcare greșită ar putea însemna sfârșitul!

O fascinantă poveste despre iubire, mistere întunecate și puteri supranaturale de la autoarea seriei de bestselleruri Jurnalele Vampirilor L.J. Smith

LanguageRomână
PublisherCORINTeens
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731284934
Cercul secret. Cartea întâi - Ritualul

Read more from Smith L.J.

Related to Cercul secret. Cartea întâi - Ritualul

Related ebooks

Children's Fantasy & Magic For You

View More