Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Noile riscuri ale gândirii politice
Noile riscuri ale gândirii politice
Noile riscuri ale gândirii politice
Ebook151 pages2 hours

Noile riscuri ale gândirii politice

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dacă Riscul gândirii nu s-a bucurat de atenția meritată, probabil din cauza exploziei neașteptate de producții culturale – și mai ales pseudoculturale – care s-a petrecut după decembrie 1989, noua lucrare a celor doi gânditori, scrisă după aproape două decenii, ar trebui să aibă toate premisele pentru a fi receptată cum se cuvine.

Sub forma înșelătoare a dialogului între cinci personaje caracterizate – fiecare – de un stil de gândire bine determinat cei doi ascund nenumărate giuvaere ale gândirii originale, penetrante și vizionare. Cititorul obișnuit să caute pe copertă elementele care să-i permită măcar printr-un exercițiu deductiv descifrarea ingredientelor discursului celor doi autori va fi surprins la fiecare pagină.

Dacă „cele 5 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi despre viață“ reprezintă de cele mai multe ori o simplă etichetă, sub care compoziția eterogenă a conținutului, superficialitatea și caracterul facil al expunerii mulțumesc și conving doar pe termen scurt, în cazul lucrării celor doi filosofi români lucrurile stau exact pe dos. În cele cinci capitole care analizează avatarurile gândirii sunt ascunse nenumărate modele de înțelepciune și de disciplină a logosului, fără a fi anunțate, explicate cu toate determinațiile conexe sau accentuate în vreun fel. Acesta este probabil cel mai elegant mod de a răsplăti cititorii: spunându-le cum fără a-i avertiza că.

Pentru cine își dorește totuși o etichetă care să ușureze clasificarea acestui volum, cea mai concisă și mai potrivită este oferită de un binecunoscut dicton latin: Sapienti sat. Într-un ocean de soluții, Sorin Vieru și Terente Robert construiesc o insulă de probleme a cărei trăinicie este alarmantă și, în același timp, reconfortantă.

LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065871250
Noile riscuri ale gândirii politice
Read preview

Related to Noile riscuri ale gândirii politice

Related ebooks

Philosophy For You