Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dragoste n-are plural
Dragoste n-are plural
Dragoste n-are plural
Ebook88 pages22 minutes

Dragoste n-are plural

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Vladimir Drăghia ni se confesează cu toată sinceritatea într-un volum de poeme care cântărește exact 21 de grame, în care dulcea cucută își desăvârșește efectele în simbioză cu cele mai ale noastre cuvinte. Sunt niște note târzii din bătăi de inimi vii, prin care autorul creionează convingerea absolută care, de altfel, dă titlul cărții.

„Omul ăsta cu pătrățele pe burtică are încă forța unui copil neșlefuit. Aia pe care noi toți am pierdut-o acum multă vreme. Sper ca placheta asta de versuri să încapă pe mâinile unui editor de treabă. S-o facă mică-mică, să-ncapă în buzunarul de la piept. Acolo, în dreptul inimii. Whatever. Poți s-o bagi și-n buzunarul de la blugi. Pe buca stângă. S-o mai scoți din când în când și să-ți speli ochii de praf cu o lacrima stupidă.“ – Florin Piersic Junior

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786068622774
Dragoste n-are plural
Read preview

Related to Dragoste n-are plural

Related ebooks

Poetry For You