Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sfârșitul omului cules din sfintele scripturi
Sfârșitul omului cules din sfintele scripturi
Sfârșitul omului cules din sfintele scripturi
Ebook229 pages4 hours

Sfârșitul omului cules din sfintele scripturi

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Sper că există Dumnezeu…?!“, „Ce va fi când nu vom mai fi?“ „Cine spune că moartea este sfârșitul?“ sunt doar câteva din ideile ce apar frecvent în dialogurile pe care le purtăm frecvent cu noi înșine și cu Dumnezeu. Cartea Sfârșitul omului ne oferă răspunsuri și totodată ne îndreaptă pașii spre o treaptă superioară de înțelegere. Faptul că a ajuns deja la a șasea ediție ne îndreptățește să o recomandăm tuturor celor care se opresc din tumultul prezentului și se întorc spre ei înșiși din dorința de a se cunoaște, de a înțelege condiția umană.
LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789738097414
Sfârșitul omului cules din sfintele scripturi

Related to Sfârșitul omului cules din sfintele scripturi

Related ebooks

Christianity For You