Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dragul meu ticălos
Dragul meu ticălos
Dragul meu ticălos
Ebook418 pages6 hours

Dragul meu ticălos

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Când prietena ei, Iulia, își rupe piciorul și este internată în spital, Evlampia, simpatica devoratoare de romane polițiste, găsește un nou prilej de a-și pune la încercare flerul de detectiv și, ca de obicei, nimerește într-o poveste în care nimic nu este ce pare a fi. O pacientă moare în condiții suspecte, lăsându-i fratelui ei o sumă mare de bani. Sarcina de a-l găsi îi revine, întâmplător, inepuizabilei Evlampia. Numai că nimeni nu pare să știe de existența bărbatului... În plus, nu mult după aceea, mor și alte paciente, în aceleași condiții stranii. După nenumărate întorsături de situație, la capătul unei aventuri incredibile, din care de-abia scapă cu viață, Evlampia reușește să desfacă un nod încâlcit de mistere, oferindu-i cititorului o poveste plină de umor și de suspans.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737249272
Dragul meu ticălos
Read preview

Related to Dragul meu ticălos

Related ebooks

General Fiction For You