Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Urâții
Unavailable
Urâții
Unavailable
Urâții
Ebook127 pages3 hours

Urâții

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Citind romanul Urâții nu ai cum să nu simți miros de romaniță, de zarzăr, de salcâm ars în vatră, de cafea făcută pe plită, de vin fiert și chiar de chirpici. Autorul invită cititorul să fie martor la cele mai bizare aventuri sătești. Astfel te trezești prezent, cu toată viața ta, fie în plină nuntă, fie la înmormântare, fie la o naștere tipic românească, fie în prezența unor personaje sărite din tipar. Dincolo de toate aceste povestiri care, până la urmă, construiesc un roman-puzzle, cartea transmite o morală băbească despre memorie și origini. Mai găsești acolo povești de amor, o poveste cu un potop care prefigurează sfârșitul lumii, întâmplări mai puțin ortodoxe din Săptămâna Mare a Paștelui, precum și o adevărată lecție de beție.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737245601
Unavailable
Urâții

Related to Urâții

Related ebooks

General Fiction For You