Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Trei pe două biciclete
Trei pe două biciclete
Trei pe două biciclete
Ebook250 pages4 hours

Trei pe două biciclete

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Celebrul umorist britanic Jerome K. Jerome continua în Trei pe două biciclete aventurile eroilor din Trei într-o barcă de data aceasta într-un periplu prin Germania născut ca o revoltă muta împotriva vieții clasei de mijloc din epoca edwardiană. Observator și povestitor dar și personaj autorul realizează o satiră la adresa mentalității germane surprinsă în manifestările ei comice ca și a ordinii sociale prusace riguroase satira punctată în contrapondere cu subtile ironii față de optică britanică.

Umorul lui Jerome - uneori cu o urmă de sentimentalism alteori sentențios - cunoaște o gamă largă de nuanțe de la absurd și caricatural până la ironia fină. Conservator și anarhic în același timp profund implicat dar și detașat acest umor păstrează un simț al echilibrului comic a cărui normalitate se bazează pe perspectiva ironică asupra timpului - călăuza filosoful prietenul și bufonul lui Jerome „bunul învățător Timpul“ căruia îi este dedicată această carte.

LanguageRomână
PublisherLeda
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731023434
Trei pe două biciclete
Read preview

Related to Trei pe două biciclete

Related ebooks

Humor & Satire For You