Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Regina Victoria
Unavailable
Regina Victoria
Unavailable
Regina Victoria
Ebook283 pages5 hours

Regina Victoria

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

În ziua de 20 iunie 1837, dupa ce marii demnitari i s-au închinat, principesa Victoria a devenit regina Victoria. Iata ce a notat în jurnalul sau: „Deoarece providenta a vrut sa ma puna în acest loc, voi face tot posibilul sa-mi îndeplinesc îndatoririle fata de tara mea; sunt foarte tanara si, în multe privinte, daca nu chiar în toate, foarte neexperimentata, dar ma îndoiesc ca s-ar gasi o persoană cu mai multa bunavointa si cu o dorinta mai sincera ca a mea de a face ceea ce este bine si drept.“

LanguageRomână
PublisherDexon Office
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737014542
Unavailable
Regina Victoria

Related to Regina Victoria

Related ebooks

Children's Biography & Autobiography For You