Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Forța infinită a câmpului mental
Unavailable
Forța infinită a câmpului mental
Unavailable
Forța infinită a câmpului mental
Ebook272 pages5 hours

Forța infinită a câmpului mental

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Glanda pineală, poarta spre o conștiință superioară

Forța infinită a câmpului mental ne oferă o cale nouă de a înțelege relația profundă dintre conștiință și lumea exterioară.

De milenii, căutătorii spirituali și șamanii au descoperit că realitatea noastră interioară poate fi chiar mai „reală“ decât așa-zisa realitate cotidiană. Alții au afirmat că sub influența unor substanțe misterioase, denumite enteogene, mintea omului poate întrezări acest tărâm multidimensional al existenței pe care cele cinci simțuri de bază umane nu-l dezvăluie.

Folosind informații din domeniile de vârf ale științei moderne, Anthony Peake ne poartă într-o fascinantă călătorie de descoperire care atestă forța acestor lumi interioare.

Autorul pornește de la credința potrivit căreia glanda pineală – „al treilea ochi“ – este un organ extrem de important, având un loc central în evoluția noastră, care permite visarea lucidă, experiențele extracorporale, imagistica hipnagogică și experiențele în pragul morții. Anthony Peake stabilește legătura dintre acest organ și miturile străvechi despre dragonii sau șerpii care călăuzesc omenirea și prezintă dovezi cum că aceste ființe reprezintă simboluri ale ADN-ului.

În final, autorul face afirmația șocantă că toate ființele sunt de fapt o conștiință unitară, care se percepe subiectiv.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786068566153
Unavailable
Forța infinită a câmpului mental

Related to Forța infinită a câmpului mental

Related ebooks

Personal Growth For You