Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Odiseea căpitanului Blood
Odiseea căpitanului Blood
Odiseea căpitanului Blood
Ebook403 pages8 hours

Odiseea căpitanului Blood

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Peter Blood și aventurile sale sunt bazate pe câteva persoane, în special Henry Morgan și Thomas Blood, precum și Henry Pitman, un medic care a fost capturat în timpul Rebeliunii Monmouth, vândut ca sclav în Barbados, a evadat și a fost capturat de pirați. Totuși, spre deosebire de Peter Blood, Pitman nu s-a alăturat piraților și în cele din urmă s-a întors în Anglia unde a scris memorii celebre ale aventurilor sale. Protagonistul este inteligentul doctor Peter Blood, un medic irlandez fictiv care a avut o carieră de marinar și soldat (inclusiv o expediție în calitate de căpitan sub comanda amiralului olandez De Ruyter) înainte de a se stabili în orașul Bridgwater din comitatul Somerset pentru a practica medicina. Romanul se deschide cu Peter Blood îngrijindu-și mușcatele în timp ce orașul se pregătește să lupte pentru Ducele de Monmouth. Nu vrea să ia parte la rebeliune dar în timp ce îngrijea o parte din rebelii răniți în Bătălia de la Sedgemoor, Peter este arestat. În urma unui proces este condamnat de celebrul judecător George Jeffreys de trădare sub pretextul că „dacă orice persoană aflată într-o răzvrătire împotriva Regelui iar o alta persoană – care nu a luat parte la răzvrătire – îi acordă cu bună știință îngrijiri, adăpost sau sprijin, acea persoană este la fel de vinovată ca și cea care poartă arme“. Pedeapsa pentru trădare este moartea prin spânzurare dar regale Iacob al II-lea, din motive financiare, îi trimite pe Blood și pe alți condamnați în Caraibe unde urmează să fie vânduți ca sclavi. Dar….

LanguageRomână
PublisherAldo Press
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737012760
Odiseea căpitanului Blood

Related to Odiseea căpitanului Blood

Related ebooks

Classics For You