Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Texte care n-au folosit la nimic
Texte care n-au folosit la nimic
Texte care n-au folosit la nimic
Ebook741 pages8 hours

Texte care n-au folosit la nimic

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Doamne, ce-am mai scris în acești aproape douăzeci și cinci de ani de după 1989! Mi-am folosit inteligența, talentul, pregătirea intelectuală, umorul (în măsura în care le am) pentru a contribui la schimbarea în bine a țării mele, care, după ce se deșteptase din somnul cel de moarte în care-o adânciseră barbarii de tirani, zăcea nemișcată și se lăsa invadată − ca un pom de omidele păroase − de barbarii de tirani recondiționați și reorganizați. Așa cum un copil aflat în autobuz, cu mâinile pe spătarul din față, are impresia că el execută virajele sau, apăsând cu piciorul pe podea, crede în mod naiv că el face ca autobuzul să meargă mai repede, și eu, orbit de entuziasm și recăzut în infantilism, aveam impresia că schimb ceva în țara mea. N-am schimbat nimic, nimic, nimic.“

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737248657
Texte care n-au folosit la nimic
Read preview

Related to Texte care n-au folosit la nimic

Related ebooks

Biography & Memoir For You