Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Bucurați-vă de viață!
Unavailable
Bucurați-vă de viață!
Unavailable
Bucurați-vă de viață!
Ebook639 pages11 hours

Bucurați-vă de viață!

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

La Shouhuo, un sat uitat din munții Chinei, oamenii sunt fericiți. Numai că într-o bună zi de vară începe să ningă. Zăpada distruge recoltele și oamenii sunt amenințați de foamete. Dar prefectul Liu vine cu o idee salvatoare: să cumpere trupul îmbălsămat al lui Lenin din Rusia și să-l aducă pe Muntele Minunilor, urmând ca toți oamenii din județ să trăiască din banii proveniți de la turiștii care vor să viziteze mausoleul.

Pentru sătenii din Shouhuo începe astfel aventura vieții lor, care îi va purta pe culmile celebrității și ale bogăției și prin străfundurile negre ale suferinței provocate de semeni. Yan Lianke, unul dintre marii maeștri ai literaturii chineze de azi, oferă cititorului un tablou nespus de frumos al bucuriei vieții, în care încap deopotrivă o istorie a comunismului chinez și un eseu memorabil asupra naturii umane.

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737247810
Unavailable
Bucurați-vă de viață!

Related to Bucurați-vă de viață!

Related ebooks

General Fiction For You