Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Biblidioteca (istorie)
Biblidioteca (istorie)
Biblidioteca (istorie)
Ebook264 pages3 hours

Biblidioteca (istorie)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Au început să curgă cititorii, sînt prezenți și Sandra Brown, și varianta brașoveană a lui Zenga în costum, în adidași și cu șapcă, și bătrîna care comandă numai cărți foarte vechi, și grupurile de tineri rockeri și hip-hopiști, și grupurile de studenți și studente, și profu’ zen, care a intrat vorbind la telefon, apar și cîteva colege care vor să le împrumut cărți de la sala de lectură, și femeia de la xerox, veselă și haioasă, nu lipsesc nici cei doi tineri iubiți care învață arta fututului la bibliotecă, comandînd cînd cărți cu poziții yoga, cînd Kamasutra, cînd Cum să ajungeți mai ușor la orgasm și O cale sigură de a-ți satisface partenerul, chestii din astea, comandă amîndoi, amîndoi vin după carte, pleacă și vin împreună.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786068342597
Biblidioteca (istorie)
Read preview

Read more from Vakulovski Mihail

Related to Biblidioteca (istorie)

Related ebooks

General Fiction For You