Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Femeia (1889-1891) în transpunerea lui Șerban Foarță
Femeia (1889-1891) în transpunerea lui Șerban Foarță
Femeia (1889-1891) în transpunerea lui Șerban Foarță
Ebook45 pages31 minutes

Femeia (1889-1891) în transpunerea lui Șerban Foarță

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

În lirica decadentă a lui Pierre Louÿs (1870‑1925), actul erotic are valențe mistice și chiar religioase. Poemele sale reproduc un adevărat ritual de adorație.

„Pierre Louÿs începe ca secesionist (plin de langori și cărnuri fezandate) și/sau ca prerafaelit, ca să continue,‑n lo stile floreale, ca în, bunăoară, celebrele Chansons de Bilitis, scriere apocrifă a unei așa‑zise discipole din vechea Grecie a Sapphidei, transpusă muzical de câțiva mari compozitori (printre aceștia, Debussy) și tradusă, de mulți ani, și în română, ca una ce, «antică» fiind, devine acceptabilă cum este, printre altele, Ars amatoria a surghiunitului la Tomis“ – Șerban Foarță.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786068622026
Femeia (1889-1891) în transpunerea lui Șerban Foarță
Read preview

Related to Femeia (1889-1891) în transpunerea lui Șerban Foarță

Related ebooks

Books Recommended For You