Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Paznicii legământului
Paznicii legământului
Paznicii legământului
Ebook563 pages9 hours

Paznicii legământului

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

După ce și-a făcut un renume în cercurile științifice prin descoperirea Raclei Sfintelor Taine, excentricul arheolog Bjørn Beltø și-a reluat existența searbădă de mai înainte. Tocmai când credea că nu mai are ce să i se întâmple, găsește însă niște manuscrise criptate care îi dau din nou viața peste cap, aruncându-l în mijlocul unei conspirații religioase vechi de o mie de ani. Din bisericile de lemn din Norvegia până în peșterile din Islanda, din Londra până în Luxor și în Republica Dominicană, cercetările îl poartă pe tânărul arheolog înapoi în timp, în anul 1013, când războinicii vikingi ai regelui Olav au jefuit un mormânt egiptean, intrând în posesia celui mai mare secret al Vechiului Testament. Dar, când pe urmele lui sunt niște asasini plătiți, va reuși Bjørn să dea în vileag cea mai mare mușamalizare din istoria creștinismului?

LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737247742
Paznicii legământului
Read preview

Read more from Tom Egeland

Related to Paznicii legământului

Related ebooks

General Fiction For You