Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dragostea nu-i de mine
Dragostea nu-i de mine
Dragostea nu-i de mine
Ebook284 pages3 hours

Dragostea nu-i de mine

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Monica este cea mai fericită femeie din lume: marea dragoste și alte scenarii de un romantism incurabil au devenit brusc realitate. La un zbor de avion distanță, în Scoția, o așteaptă logodnicul îndrăgostit până-n vârful urechilor, cartea îi va fi lansată cu surle și trâmbițe, iar o carieră promițătoare i se așterne în față. Însă aterizarea nu este atât de lina pe cât ne-am fi așteptat. O fosta soție, superbă și controversată, și un fost iubit, perfect și în sfârșit liber, bântuie mințile protagoniștilor. Când lumea ei de basm este pe cale să se destrame, Monica trebuie să ia o hotărâre care va schimba totul...
LanguageRomână
PublisherALLFA
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737247018
Dragostea nu-i de mine
Read preview

Read more from Bosco Federica

Related to Dragostea nu-i de mine

Related ebooks

General Fiction For You