Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

e-xilul colecționarei de fluturi
e-xilul colecționarei de fluturi
e-xilul colecționarei de fluturi
Ebook623 pages12 hours

e-xilul colecționarei de fluturi

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Câștigător al Concursului de Debut „Adenium START“, secțiunea Proză, organizat de Editura Adenium în anul 2014, romanul epistolar e-xilul colecționarei de fluturi evocă o poveste de dragoste inedită, ferită de ochii indiscreți ai unei societăți conduse de prejudecăți. Dialogul celor doi protagoniști, care se desfășoară exclusiv online, explorează fricile, introspecțiile, ezitările și acceptările unei femei care își reîntâlnește în spațiul virtual prima iubire.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067420340
e-xilul colecționarei de fluturi

Related to e-xilul colecționarei de fluturi

Related ebooks

General Fiction For You