Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Damele din pălărie. Pseudospionologykos
Damele din pălărie. Pseudospionologykos
Damele din pălărie. Pseudospionologykos
Ebook159 pages2 hours

Damele din pălărie. Pseudospionologykos

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Sînt fericit de această regăsire în literatură a lui InimăRea, cum sînt bucuros că, din întîmplare, i-am fost cumva un martor privilegiat, publicînd acum aproape patru ani în Timpul primele pagini din Casă pe pămînt și susținînd publicarea celor Cîteva idei despre fericire la Editura T. Iar acum, Adenium îi reeditează unul din romanele deja publicate, care va fi, cum am scris deja că sper, urmat de altele. Cum încă mai trăim în era Navigatorului, îi urez lui InimăRea vînt bun la pupă!“ – Liviu Antonesei

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786069344842
Damele din pălărie. Pseudospionologykos

Related to Damele din pălărie. Pseudospionologykos

Related ebooks

General Fiction For You