Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Morții Mă-tii
Morții Mă-tii
Morții Mă-tii
Ebook276 pages4 hours

Morții Mă-tii

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Volum premiat la secțiunea debut în cadrul Colocviului romanului românesc contemporan, ediția a V-a, Alba Iulia, 5-6 mai 2012

„Pe morți să-i astupi cu pămînt, pe vii să-i îngropi în hîrtii!“. Cam asta e povestea pregătită de un personaj literar auxiliar.

În România, așa ceva nu putea să apară decât la o editură care nu are prejudecăți. Cum n-am vrut să modific sau să mă văd cu titlul modificat, regretul este că apare la propria editură (altfel, cine o putea pagina mai bine ca Jalbă-Șoimaru?)

Avem aici scandal, mafie, impostură, comunism, subcultură și underground. Într-o istorie personală. Sau... Mizerabilism, s-a spus pe alocuri. Oricum, n-am vrut să scriu această carte, cu-atât mai puțin ca ea să apară. De-asta am și amânat-o atât. Acum, că e gata, măcar să-i fac despărțirea frumoasă. Despre morți numai de bine!

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786069271193
Morții Mă-tii

Related to Morții Mă-tii

Related ebooks

General Fiction For You